VDA 6.5

Duża konkurencja na rynku zmusza koncerny i przedsiębiorstwa motoryzacyjne do tego, aby nieustannie się rozwijały, przyciągając tym samym nowych kontrahentów oraz klientów. Rozwój firmy powinien zatem odbywać się na różnych płaszczyznach, aby utrzymać się na wymagającym i rozwijającym się pod kątem technologicznie runku. Konieczne jest zatem nie tylko szukanie nowych rozwiązań w biznesie, ale także podejmowanie działań, które będą bezpośrednio wpływały na rozbudowanie wizerunku organizacji, co z pewnością przełoży się na wzrost sprzedaży i ilości pozyskanych klientów.

Jedną z metod na osiągnięcie coraz większych zysków, a jednocześnie na utrzymanie się na wymagającym rynku jest podjęcie odpowiednich kroków, które usprawnią proces technologiczny oraz poprawią wizerunek firmy. Jednym ze sposobów jest prowadzenie dokumentacji APQP, która będzie bezpośrednio odnosiła się do spełniania wymogów normy VDA 6.5, a także audytów kontroli wyrobów.

Co to jest dokumentacja APQP i w jaki sposób ją prowadzić? Jakie są zasady wymagania w dokumentacji APQP?

Czym jest dokumentacja APQP?

Dokumentacja APQP, a właściwie dokumentacja Advanced Product Quality Planning (Zaawansowanego Planowania Jakości Wyborów) to zbiór wytycznych do podejmowanych procesów działania, dzięki któremu możliwe jest zwiększenie jakości produktu kierowanego na sprzedaż. Wytyczne zostały stworzone przez największych producentów motoryzacyjnych na świecie – General Motors, Ford oraz Chrysler.

VDA 6.5

Sama dokumentacja jest skierowana przede wszystkim do dostawców oraz poddostawców, dzięki czemu możliwe stało pozyskanie produktów najlepszych pod względem jakości. Oprócz tego wytyczne APQP pozwalają na rozwijanie produktów tak, aby były one zadowalające dla całej firmy, a także pozwala na podejmowanie zupełnie nowych działań związanych z komunikacją oraz wszelkimi procesami jakie zachodzą we współpracy producent-dostawca.

Dokumentacja APQP jest prowadzona od momentu powstawania projektu produktu, a powinna zostać zakończona tuż po nadaniu mu numeru seryjnego.

Zasady tworzenia dokumentacji APQP

Wytyczne w zakresie tworzenia dokumentacji APQP zamykają się tak naprawdę w pięciu fazach. To w nich opracowywane są poszczególne etapy dokumentacji. Fazy dokumentacji APQP, będące jednocześnie zasadami jej tworzenia:

Planowanie i definiowanie programu

To w tej części określane są potrzeby i oczekiwania potencjalnego klienta, co pozwala na opracowanie programu jakości wyrobu. Na tym etapie możliwe jest w pełni zrozumienie rzeczywistych wymagań klienta, co przełoży się czas samego procesu wyrobu oraz dystrybucji produktu. Zrozumienie oczekiwań klienta jest niezbędne do tego, aby rozpocząć planowanie i definiowanie procesu jakości wyrobu, a także zaoferowanie mu konkurencyjnej oferty. W metodach znajduje się tutaj między innymi zestawianie różnych możliwości oraz danych, które zostały przekazane przez klienta.

Projektowanie i rozwój produktu

Na tym etapie tworzenia dokumentacji rozwijany jest proces projektowania produktu, a także określenie czy jego wytworzenie faktycznie jest realne do tego stopnia, że po zakończeniu produkcji będzie ono spełniało wszelkie oczekiwania. Tworzone są plany i rysunki prototypów, udostępniane specyfikacje materiałów oraz tworzona jest dokumentacja techniczna.

VDA 6.5

Planowanie i rozwój procesu

Na tym etapie ustalane są cechy procesu produkcji. Osoby na kierowniczych stanowiskach określają zakres kontroli i przeprowadzania audytów, aby osiągnąć określoną wcześniej jakość wyrobu.

Walidacja produktu i procesu

W zasadzie w tej części potwierdzana jest jakość produktu na serii próbnej. Oceniany jest również plan kontroli i to, na jakim etapie znajduje się produkcja. Produkt jest również sprawdzany pod kątem wykonalności wymagań postawionych przez klienta.

Działania korygujące

W ostatniej fazie tworzenia dokumentacji APQP zbierane są wszystkie opinie i informacje zwrotne na temat produktu. W przypadku wystąpienia uchybień wprowadzane są działania korygujące i doskonalące tak, aby produkt spełniał oczekiwania klienta.

APQP a wymagania VDA 6.5

Audyt wyrobu według wymagań normy VDA 6.5 jest istotną kwestią w przemyśle motoryzacyjnym. Prowadzenie dokumentacji APQP pozwala na nieustanne kontrolowanie wszystkich etapów produkcji i bieżące wprowadzanie działań korygujących, dzięki czemu audyt wyrobu jest oceniany na wysokim poziomie. Dokumentacja powinna być spójna i adekwatna do wymogów stawianych przez rozszerzenie standardu VDA 6.5. Dzięki dokumentacji APQP możliwe jest prowadzenie oceny pod katem mierzalności, funkcjonalności, a także jakości danego produktu.

Zalety wynajęcia motocykla BMW

Previous article

Jak długo należy przechowywać ewidencję czasu pracy kierowcy?

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.

More in Porady