Wyrobienie uprawniań do prowadzenia motocyklu jest obecnie niemal na wyciągnięcie ręki. Coraz więcej osób decyduje się na podjęcie specjalistycznego kursu. Co warto wiedzieć przed rozpoczęciem nauki jazdy?

Kto może ubiegać się o prawo jazdy na motocykl?

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie Prawo o ruchu drogowym: „motocykl to pojazd samochodowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej przekraczającej 50 cm3, dwukołowy lub z bocznym wózkiem – wielośladowy. Motocyklem jest także pojazd trójkołowy o symetrycznym rozmieszczeniu kół.”

Kategorie do których zaliczane są uprawnienia motocyklowe to AM, A1, A2 oraz A.

Kategoria AM

Osoby decydujące się na wyrobienie kategorii AM uzyskują uprawnienia do prowadzenia motorowerów i lekkich czterokołowców czyli quadów. Kategoria AM jest alternatywą zastępującą obecnie kartę motorowerową. Osoby zainteresowane wyrobieniem tych uprawniań muszą posiadać ukończone 14 lat, a samą naukę można rozpocząć na  miesiące przed terminem urodzin. W przypadku nieletnich osób pragnących robić kurs niezbędna będzie pisemna zgoda rodziców. Kurs na uprawniania kategorii AM składa się z części praktycznej oraz teoretycznej, a zakończony jest egzaminem wewnętrznym, po otrzymaniu pozytywnego rezultatu kursant może zdawać test w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Opłata za egzamin teoretyczny wynosi 30 zł, za praktyczny 140 zł.

Kategoria A1

Prawo jazdy kategorii A1 uprawniają do kierowania motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg, motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW oraz wszystkimi innymi pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM. Minimalnym wiekiem w jakim możliwe jest rozpoczęcie kursu jest 16 lat. Szkolenie podobnie jak w przypadku kursu na kategorię AM obejmuje cześć teoretyczną i praktyczną. Ceny kursów mogą znacząco się różnić jednak zazwyczaj oscylują w granicach 1200 złotych. Cena za państwowy egzamin teoretyczny to 30 zł, za część praktyczną trzeba zapłacić 180 zł.

Kategoria A2

Osoba zdająca prawo jazdy kategorii A2 otrzymuje uprawniania do kierowania motocyklami o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie mogą one powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla, motocyklami trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW oraz wszelkimi pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM. Minimalny wiek kursantów w przypadku kategorii A2 to 18 lat. Czas szkolenia nie może być mniejszy niż 50 godzin. Kurs składa się z 30 godzin części teoretycznej i 20 godzin praktyki. Co ważne części teoretycznej szkolenia podstawowego nie przeprowadza się, jeżeli osoba posiada prawo jazdy kategorii A1. Cena kursu jest niewiele większa w porwaniu z kursem na kategorię A1. Ceny egzaminów są identyczne.

Kategoria A.

Podjęcie decyzji o wyrobieniu kursu na kategorię A pozwala na prowadzenie motocykli bez żadnych ograniczeń, a także pojazdów określonych dla kategorii AM. Osoby zdające egzamin muszą mieć ukończone 20 lat w przypadku osób które od co najmniej 2 lat posiadają prawo jazdy kategorii A2, 24 lata dla osób, które nie posiadają prawa jazdy kategorii A2 od co najmniej 2 lat, oraz 18 lat  dla żołnierzy kierujących pojazdami Sił Zbrojnych RP. Szkolenie na kategorię A nie może trwać mniej niż 50 godzin. Cena kursu oscyluje w okolicach 1300 złotych, a ceny za egzaminy są takie jak przy kategorii A1 i A2.

Złomowanie auta krok po kroku

Previous article

Rozrusznik samochodowy – budowa i zasada działania

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.

More in Porady