dokumenty samochodowe

Coraz więcej Polaków wyjeżdża za granicę, aby kupić okazyjnie samochód. Poza radością z zakupu, z tym wydarzeniem wiąże się jednak wiele spraw urzędowych, których tłem jest bariera językowa. Jedną z pierwszych czynności, jakie powinniśmy wykonać po zakupie nowego pojazdu poza granicami kraju, jest zlecenie tłumaczenia dokumentów samochodowych. Jeśli tego nie zrobimy, lub dokumenty zostaną źle przetłumaczone możemy mieć poważne problemy, podczas, których nie tylko nabawimy się wielu kosztów, ale także możemy mieć kłopoty z prawem.

Kto może przetłumaczyć dokumenty dotyczące pojazdu?

Tłumaczenie tak ważnych dokumentów nie może być oddane byle komu. Wszystkie formularze składane w urzędzie muszą mieć moc prawną, aby samochód mógł być legalnie zarejestrowany. Aby tak było zagraniczne dokumenty muszą zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego, który swoim nazwiskiem i dyplomem poręcza autentyczność przetłumaczonego druku. Wzmianka o tym, że jedyną osobą uprawnioną do przetłumaczenia obcojęzycznego tekstu, który nabiera mocy prawnej jest tłumacz przysięgły, zawarta została w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury, dotyczącym rejestracji pojazdów z zagranicy.

To rozporządzenie w znacznym stopniu porządkuje stan prawny pojazdów poruszających się po naszych drogach. Dokument wystawiony przez tłumacza przysięgłego zawiera jego pieczęć i dane, czym specjalista potwierdza poprawność tłumaczenia i gwarantuje rzetelność całego przekładu. Ponadto bierze także odpowiedzialność za ewentualne pomyłki popełnione w tłumaczeniu i wynikające z nich konsekwencje.

Reasumując – korzystanie z tłumacza przysięgłego nie jest jedynie podyktowane chęcią posiadania dobrego tłumaczenia, ale przede wszystkim jest to obowiązek nałożony na posiadaczy zagranicznych aut, przez prawo. Innymi słowy, bez pieczęci tłumacza przysięgłego, auto sprowadzane z zagranicy nie może zostać zarejestrowane na terenie naszego kraju. Ceny pracy wykonanej przez tłumacza przysięgłego zależą od rodzaju dokumentu, ilości tekstu, języka, z którego jest przekładany i wielu innych elementów.

Pamiętajmy jednak, że jest to usługa jednorazowa zrobiona bardzo rzetelnie, a co za tym idzie warta swojej ceny.

Kim jest tłumacz przysięgły?

Tłumaczenia zwykłego może dokonać każdy znający język obcy, nie musi być to nawet absolwent filologii. Jednak nie ma ona prawa wykonywać oficjalnych tłumaczeń pism urzędowych, takich jak akty urodzenia, małżeństwa, zgonu, czy właśnie dokumenty rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy.

tłumacz przysięgły

Podobnie dzieje się z dokumentami, takimi jak świadectwa np. pracy. Aby owe teksty  nabrały właściwej formy wymagają pieczęci, którą dysponuje wyłącznie tłumacz przysięgły. Właśnie pieczęć odróżnia tłumacza przysięgłego od pozostałych osób tłumaczących w danym języku.

Tym co wyróżnia zwykłego tłumacza znającego po prostu język obcy, od tłumacza przysięgłego jest to, że ten drugi musi brać na siebie całą odpowiedzialność za przetłumaczony tekst. Tłumacz przysięgły jest gotów przyjąć zobowiązanie do poniesienia ryzyka odpowiedzialności cywilnej za błędy, które mogą pojawić się w wykonanym tłumaczeniu. Jeśli klient tłumacza przysięgłego poniesie straty za nie poprawnie wykonaną pracę, może ubiegać się w tym wypadku o odszkodowanie i prawdopodobnie je otrzyma.

Co ciekawe tłumacz przysięgły nie jest potrzebny wyłącznie do tłumaczenia obcojęzycznych dokumentów dotyczących pojazdów. Niezależnie od tego, z jakiego kraju sprowadziliśmy auto, podczas tłumaczenia kwestią sporną są dwujęzyczne umowy kupna-sprzedaży lub faktury. Dlatego nawet jeśli umowa sporządzona jest w dwóch językach, to większość urzędów wymaga uwierzytelnienia danej umowy! Znaczy to tyle, że musi ona zostać przeczytana przez tłumacza przysięgłego, który zatwierdza swoja pieczęcią, potwierdzając w ten sposób, że w umowie nie ma błędów i tłumaczenie wykonane jest poprawnie.

Podsumowując, jeżeli sprowadzamy pojazd z zagranicy, usługa wykonana przez tłumacza przysięgłego jest po prostu konieczna. To nie tylko przymus, ale także wygoda i pewność dobrego tłumaczenia, porządku w dokumentach i tego, że nasze sprawy są prowadzone w sposób dbały. Ponieważ ceny takich usług mogą być dość wygórowane, polecamy firmę Pracownia Językowa, która specjalizuje się w tłumaczeniu dokumentów samochodowych, a także posiada rozsądne ceny.

Współpraca z komisem – to się opłaca

Previous article

Car wrapping – jakie są zalety oklejania samochodu

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.

More in Porady